Lesopbouw

Een Kundalini yoga les duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur, afhankelijk van hoe deze is opgebouwd. Klassiek gezien wordt er uitgegaan van de onderstaand opbouw:

  • Intunen met de Adi Mantra (zie de basis voor uitleg)
  • Ademhaling of opwarmoefeningen
  • Kriya (zie de basis voor uitleg)
  • Ontspanning
  • Meditatie
  • Afsluiten met lange Sat Naams
  • Ruimte om na te bespreken en thee drinken

Zoals gezegd is dit de klassieke opbouw. Soms wordt hiervan afgeweken. In het geval dat er een uur is voor de les en er direct een volgende les volgt, dan is nabespreken en thee drinken geen optie. Is die ruimte er wel dan zal het zoveel mogelijk gedaan worden. Iedere Kundalini yogaleraar geeft hieraan zijn eigen invulling.