Yogi Bhajan

Harbhajan Singh Khalsa, ook wel beter bekend als Yogi Bhajan is de grondlegger van Kundalini yoga in het westen.  Hij is geboren op 26 augustus 1929, in het deel van India dat in 1948 Pakistan werd. Yogi Bhajan was de zoon van een arts. Vanaf zijn 8e was hij in de leer bij zijn leraar Sant Hazara Singh, die hem op zijn 16 levensjaar als Meester van de Kundalini Yoga benoemde.

Zelf heb ik Yogi Bhajan niet gekend maar wat me wel duidelijk is, is dat hij een duidelijk visie had toen hij in 1968 naar Amerika kwam. Zijn visie was om leraren op te leiden en niet enkel les te gaan geven. Mijn leraar, Christine Michon, heeft wel bij hem in de leer gezeten en hem ook persoonlijk gekend.